Tomáš Berka na zámku Štiřín

První z koncertů ze série nazvané ” PADESÁTNÍK”

Spolu s Jiřím Šornou na basovou kytaru

Pavlem Fischerem na housle

Veronikou Rothovou na příčnou flétnu

a Jakubem Jedlinským na akordeon, kteří budou tvořit uskupení Corpus Delicti pro tento večer,

se můžete těšit jak na staré známé písně, tak i na novinky přepracované pro tento večer, pro toto virtuozní komorní uskupení